Současnost firmy Orelio spol. s r.o.

V současné době jsou společníci firmy Karel Kamba jednatel společnosti, jako většinový vlastník , Josef Kamba a František Partyš s menšinovým podílem ve společnosti.

Společnost má právní formu společnosti s ručením omezeným a ve své hlavní činnosti zaměstnává 14 pracovníků na plný pracovní úvazek.

Hlavním předmětem podnikání je obchod s živým jatečným dobytkem, výsekovým a mraženým masem, silniční motorová přeprava jatečného skotu a jatečných prasat, obchodní činnost včetně zahraniční, hostinská činnost a ekonomické služby.

Společnost má sídlo firmy ve Vískách a kanceláře ve městě Letovice na ulici Pražská 50, kde v objektu firmy v patře je umístněno vedení společnosti, odbytové a nákupní středisko a kanceláře pro zpracování administrativy. Ve spodní části objektu je vytvořena restaurační činnost, pro závodní stravování a stravování, občerstvení veřejnosti. V areálu objektu je pak vytvořeno parkoviště pro pracovníky a zákazníky společnosti. Součástí objektu jsou rovněž dílny pro drobnou opravárenskou činnost.

Společnost vlastní speciální patrové velkokapacitní přepravníky se sklopnými čely na přepravu živých zvířat, jatečného skotu a jatečných prasat, kterou jsou v převážném rozsahu využívány v hlavní činnosti firmy a to pro obchodní činnost společnosti. Jako motorová jednotka jsou využívána vozidla Volva a DAF.

Obchodní spolupráci v oblasti nákupu a prodeje udržuje jak s velkými producenty jatečných zvířat, tak i s malými drobnými chovateli. Rovněž podobnou obchodní strategii uplatňuje i v oblasti prodeje.

V součastné době společnost svoji obchodní činnost zaměřuje i na obchodní spolupráci v rámci EU a Slovenska, rovněž v zapojení do integračních projektů a procesů.

Významné postavení si společnost Orelio udržuje v oblasti produkce jatečných prasat ve Velkovýkrmně Jevišovka na Jižní Moravě.

Společnost Orelio Vísky svoji činnost provozuje pouze 10 let, ale přes poměrně krátkou dobu svojí činnosti, výrazně upevnila svoje pozice jak v obchodní činnosti, tak i produkci jatečných prasat v České republice.


(c)2001 web design eStudio / jkd
(c)2001 foto Petr Klein