Velkovýkrmna Jevišovka spol. s r.o.

Firma Orelio spol. s r.o. založila v roce 1998 společně s dalším společníkem panem Zdeňkem Křemečkem společnost Velkovýkrmna Jevišovka spol. s r.o.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je chov prasat. Tento chov je prováděn na farmě Jevišovka v okrese Břeclav. Chov prasat je zaměřen na produkci jatečných zvířat s vysokou výtěžností masa. Maso z těchto prasat je dodáváno do tržní sítě a to včetně supermarketů. Chov má základní stádo 700 prasnic. Převážná většina selat je vykrmována do jatečné hmotnosti, roční produkce představuje 1 500 tun jatečných prasat.

Cílem společnosti je produkce kvalitní suroviny pro výživu obyvatelstva při splnění podmínek pro chov prasat podle kriterií pro zemědělství v rámci EU.

Společnost zaměstnává 40 pracovníků.


(c)2001 web design eStudio / jkd
(c)2001 foto Petr Klein